Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

MISIUNEA ŞI VIZIUNEA

Misiunea Centrului Clinic al Voivodinei

Centrul Clinic al Voivodinei este o instituţie sanitarăeficace şi eficientă înalt specializată, de cercetare ştiinţifică şi de învăţământ, consacrată prestării de servicii sanitare calitative la nivel terţiarfolosind proceduri diagnostice şi terapeutice moderne şi metode de tratament recunoscute pe plan internaţional. Ocrotirea sănătăţii o asigură în cadrul tratamentului ambulatoriu-policlinic şi clinic al pacienţilor.Calitatea muncii noastre şi a serviciilor prestate este în exclusivitate bazată pe îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sanitare prestate, atât prin aplicarea tehnologiilor medicale moderne, cât şi prin activitatea de cercetare ştiinţifică şi educativă a angajaţilor  pentru a avea cadre calitative şi competente. La fel, ne-am consacrat educaţiei medicilor la nivelul secundar şi primar al ocrotirii sănătăţii şi includerii în modalităţile moderne de tratament. Dezvoltarea continuă a calităţii serviciilor sanitare prestate subînţelege şi conectarea tuturor instituţiilor sanitare la nivel secundar şi îngrijirea sănătăţii în timp util şi mod adecvat. Tocmai prin investirea aceasta continuă în calitatea serviciilor sanitare se realizează şi scopul existenţei noastre – grija faţă de sănătatea fiecărui pacient şi respectarea drepturilor pacienţilor şi a codului etic.

Viziunea Centrului Clinic al Voivodinei

Viziunea Centrului Clinic al Voivodinei este consolidarea capacităţilor profesionale şi aplicarea celor mai moderne metode de diagnostic şi terapie pentru a ne confirma rolul de lider în regiune. Beneficiarii de servicii sanitare sunt în centrul atenţiei noastre şi în felul acesta stabilim o relaţie de încredere reciprocă, atât pentru beneficiari cât şi pentru angajaţi, iar prin aceasta şi conectarea cu celelalte instituţii sanitare din regiune.