Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

ESTE INTERZIS PENTRU BENEFICIARII DE SERVICII MEDICALE

DIN REGULAMENTUL

DE ORDINE INTERIOARĂ A CENTRULUI CLINIC AL VOIVODINEI

ORDINEA INTERIOARĂ A CENTRULUI CLINIC AL VOIVODINEI

ESTE STRICT INTERZIS

 

 • introducerea și consumul băuturilor alcoolice și al altorstupefiante;
 • introducerea cu arme de foc și arme reci;
 • introducerea, respectiv venirea cu animale companie în unitățile Centrului Clinic;
 • a striga, a lovi, convorbirea telefonică cu voce tare, a cânta și tulburarea ordinii și păcii în alt mod în complexul Centrului Clinic;
 • fumatul, cu excepție în locurile special amenajate pentru această destinație pentru anumite categorii de pacienți;
 • așezarea pe paturile pacienților;
 • fotografierea și filmarea documentației medicale, pacienților, lucrătorilor medicali și colaboratorilor medicali și a altor persoane îm încăperile Centrului Clinic;
 • deterioararea și/sau distrugerea echipamentelor medicale sau a altor echipamente și a bunurilor Centrului Clinic;
 • intrarea, fără apel pealabil, în birorui și alte încăperi oficiale ale Centrului Clinic;
 • introducerea alimentelor în salonul pacienților fără o aprobare a lucrătorului medical autorizat;
 • aruncarea gunoaielor în afara vaselor destinate pentru înlăturarea acestora;
 • distrugerea mobilierului, florilor, răsadurilor și altor tipuri de verdeață ornamentală în complexul Centrului Clinic;
 • părăsirea salonului pacienților, respectiv spațiului pacientului de către pacient aflat la tratamentul staționar fără o aprobare a lucrătorului medical competent.

Dacă pacientul, vizitatorul pacientului sau alte persoane care vizitează Centrul Clinic nu respectă interzicerile reglementate prin prezenta ordine interioare, lucrătorul medical competent sau un alt lucrător autorizat îl va avertiza cu privire la acest fapt, iar dacă continuă cu comportamentul interzis, va apela serviciul de securitate să preia măsurile din competența sa.

Pacientului care nu procedează conform avertizării, lucrătorul medical competent îi poate interzice serviciul medical în continuare în conformitate cu legea prin care se stipulează drepturile pacienților cuprocedura Centrului Clinic, cu excepția ajutorului medical urgent.

Articolul 10

Lucrătorul medical competent pentru primirea pacienților informează pacientul cu respectarea obligatorie a Ordinii interioare.

Pacientul semnează declarația prin care confirmă și acceptă Ordinea interioară și faptul că a făcut cunoștință cu consecințele de nerespectare a acesteia. Declarația a fost reglementată pe formularul OI care este parte intergantă a prtezentului Regulament.

Dacă pacientul cu ocazia vizitei nu este în stare să înțeleagă Ordinea interioară, se informează aparținătorul pacientului, iar acestuia i se vatransmite aceasta comunică atunci când i se îmbunătățește starea sănătății și când va fi posibilă comunicația orală și în scris cu lucrătorul medical competent.

Articolul 11

Exceptat de la programul de vizite stabilit la articolul 9 din prezentul Regulament, lucrătorul medical competent, luând în considerare starea sănătății a pacientului și necesitățile acestuia, poate aproba vizite mai lungi sau într-o altă perioadă, respectiv le poate interzice.

Data: 13.07.2018